Kleurvererving bij kweek Crystal Red met Crystal Black

Onlangs vroeg iemand me hoe dat zit met die kleurvererving. Daarom hier deze theoretische uiteenzetting.

De verervende kleur verloopt volledig volgens de wetten van Mendel.

We vertrekken van een kweek met 2 kleurzuivere fokdiertjes. Zuiver zwart en zuiver rood.

Daar zwart dominant is over rood, duiden we de kleuren als vogt aan:

BB =Crystal Black kleurzuiver

rr = Crystal red

 

 

De eerste kruising volgt de

De uniformiteitswet:

Als je twee raszuivere individuen (die maar in één kenmerk verschillen) met elkaar kruist, dan zijn de F1-nakomelingen onderling identiek.

In ons geval betekend dit dat de nakomelingen allemaal Crystal blacks zullen zijn met split voor rood.

 

M \ V
r
r
B
Br
Br
B
Br
Br

 

Ga je verder met de bekomen nakomelingen dan volgen deze de

De splitsingswet:

bij onderlinge kruising van individuen uit de eerste uniforme generatie krijg je nakomelingen met verschillende fenotypen. Daarbij komen de kenmerken in een vaste getalverhouding tot uiting: 3:1 bij dominant-recessieve overerving

 

Hier krijg je dus 75% Crystal Blak, waarvan 1/3de zuiver, 2/3de onzuiver en 25% Crystal Red

 

M \ V
B
r
B
BB
Br
r
Br
rr

 

Indien we nu de onzuivere CB's terug gaan kruissen met hetzij zuiver CB's of Cr's, dan krijg je zoals in onderstaande tabellen te zien is.

Dus respectievelijk 50% zuivere Crystal Black en 50% onzuivere of 50% Crystal Red en 50% onzuivere Crystal Black

 

M \ V
B
r
B
BB
Br
B
BB
Br

 

M \ V
B
r
r
rB
rr
r
rB
rr

 

Opmerking:

Crystal Red is altijd kweekzuiver op kleur. Dwz; dat uit Crystal Red x Crystal Red, nooit CB kan geboren worden, ook al zijn de dieren voortgekomen uit een kruising tussen beide kleuren.

Crystal Black kan zuiver op kleur zijn, maar ook onzuiver. Ze kunnen dus split voor rood hebben, maar dat is uiterlijk niet te zien.

Menu