Menu

  Wat huisvesting betreft stellen garnalen weinig eisen. Elk aquarium komt hiervoor in aanmerking.
Ze zijn zelfs tevreden met zeer kleine bakjes. De nano-aquaria genaamd. Maar dan moet je wel rekening houden 
dat je er niet teveel in zet.
Ook is zo’n bakje moeilijker in evenwicht te houden dan bijvoorbeeld een 60 literbak.
Persoonlijk vind ik een combinatie met vissen helemaal niet geschikt, tenzij je de garnalen enkel als 
vuilopruimers en algeneters wil gebruiken.
Laat dan uw keuze vallen op een zeer sterke, zich goed voortplantende soort. Deze zijn niet duur en zullen je nooit teleurstellen.
Een mooi voorbeeldje hiervan is de Neocaridina Heteropoda. De wildvorm van onze Vuurgarnaaltjes.
De inrichting van het aquarium moet eerder aan onze estethiek beantwoorden dan aan de noden van de garnalen. Als de garnalen een flinke pluk mos hebben, dan zijn ze al tevreden.
In dit mos verzamelen zich allerlei afvalstoffen die door de garnalen graag gegeten worden.
Een goede filtering  is onontbeerlijk. Garnalen zijn heel gevoelig voor nitriet en daarom kunnen we het ons niet veroorloven dat, omwille van slechte of geen filtering, deze stof zich vormt in het garnalenaquarium.  
Zie ook onder de rubriek waterwaarden