Werking van de mini -oxydator
 
     
 

In het flesje zit een stukje keramiek dat als katalysator fungeert. Hoogst waarschijnlijk mangaandioxide = MnO2
Er is niet veel nodig om dat O atoom los te maken van die H2O2.

Principieel krijg je dan 2H2O2 ===> 2 H2O +O2

Dat is de reactie die versneld in dat flesje gebeurt.

Maar, die O2 is lichter dan water en plaatst zich dus bovenin het flesje en duwt door de steeds opbouwende druk , de onderliggende H2O2 door die gaatjes van het deksel. Naar ik vermoed is de voet van de oxydator ook gemaakt uit MnO2, net zoals de katalysator, zodat H2O2 zich niet rechtstreeks in het aquarium oplost, maar gaat reduceren. Dwz, het gaat een O atoom afstaan. Dit vrijgekomen O atoom gaat zich dus onmiddellijk binden aan het eerste beste dat het tegenkomt. Hoeft dus niet noodzakelijk aan een ander zuurstofatoom te zijn. Het binden van de zuurstof aan andere stoffen wordt oxydatie genoemd. Kan dus best aan stuk ijzer, dat ergens in je bak ligt en dan gaat dat ijzer roesten (oxyderen). Maar dat kan dus ook aan je draadalgen, die dan ook gaan oxyderen, verbranden als het ware. Ook kan nitriet bijvoorbeeld geoxydeerd worden tot nitraat.

Of aan de detritus (Koolstof=C) die op je bodem ligt en die gaat dus ook oxyderen en wordt daardoor omgezet in CO2 =voedsel voor planten. Op een gekende site las ik, dat, indien je veel detritus hebt, je toch een beetje moet opleten dat er niet plots teveel CO2 geproduceerd wordt. Daar raden ze aan om de eerste dagen even je luchtpompje in werking te stellen om het overtollige CO2 uit te drijven. Heb hier geen ervring mee, daar ik de oxydators in vrijwel recent opgerichte bakjes opgesteld heb.

Op veel sites wordt er enkel naar de binding O2 gekeken en daardoor wordt de oxydator als overbodige rommel gecatalogeerd. Het vermogen tot oxyderen en zo ook het redoxpotentiaal te verhogen en je draadalgen te verbranden wordt meestal over het hoofd gezien.


De vorming van extra O2 in een garnalenbakje heeft ook zo zijn voordelen, daar garnalen graag in zuurstofrijk water leven. Gaat men met een luchtpompje te werk, dan verdrijft men
de CO2, die dan weer noodzakelijk is voor de plantjes.

 

Bijkomend voordeelis, dat de reactie temperatuursgevoelig is. Dwz, dat hoe warmer het water, hoe meer zuurstof er afgescheiden wordt en dat kunnen je garnalen dan weeer best gebruiken, aangezien het zuurstofgehalte omgekeerd evenredig is aan de watertemperatuur.

 

Enkele opmerkingen:

De fabrikant stelt in zijn gebruiksaanwijzing dat de werkingsduur bij 25°C en 1 katalysator ongeveer 4 weken is; Dit kan ik helaas niet beamen. Bij mij gaat 1 vulling ongeveer 14 dagen mee en dan zit ik nog niet aan 25°. Gemiddelde temperatuur is hier 22° of zelfs iets lager.

De algen die zich op de ruiten bevinden zijn niet gevoelig aan het produkt. Blauwalg houdt zich evenwel koest.Ook de zogenaamde mosballen, die in feite algen zijn,doen ook ook opperbest.

Diertjes als mosselkreeftjes en slakken voelen zich ook in hun sas. Wat planaria betreft, daar kan ik niets over zeggen, daar ik er tot hertoe gelukkig nog niet mee te maken kreeg.

Sinds de plaatsing van de toestelletjes merk ik een verhoogde eiproduktie op, maaar dat kan louter toevallig zijn.

In een gekend artikel op internet werd er gesteld dat ProFito viagra is voor garnalen, vanwege de redoxverhoging van het water. Wel, die oxydators verhogen ook het redoxpotentiaal. Misschien dus toch?

En dan nog een opmerking, ik vind het niet goedkoop voor wat het in wezen is. Maar ja, begin zelf maar eens zo'n ding te maken. Gewoon een flesje met gaatje er in is niet voldoende. Het H2O2 gaat wel uit het flesje gedrukt worden, maar komt dan als H2O2 in je aquarium. Je kan niet op voorhand bepalen wanneer die H2O2 zal beginnen reduceren. Dat hangt van de reductie-oxidatie af die zich in je aquarium afspeelt. Het gevaar is erg reëel dat die H2O2 zich gaat opstapelen in je aquarium tot hoog giftige concentraties. Dus bezint voor je begint met zelfbouw.

Je bent niet gebonden aan de H2O2 van Söchting om te hervullen. Dit produkt is op meerdere plaatsen merkloos te verkrijgen. Maar let wel op de percentages. Voordeel van die Söchting navulbussen is de vervaldatum die er op staat. Dan heb je toch iets houvast in vergelijking met een wit produkt.

 

 

 


 
<<<<vorig Menu